Suomen Kotiseutuliitto etsii jälleen vuoden kotiseutuyhdistystä. Vuoden kotiseutuyhdistyksen toiminta on yhteisöllistä sekä tavanomaisen toiminnan yläpuolelle nousevaa, hyvin tehtyä ja innovatiivista kotiseututyötä.

Vuoden kotiseutuyhdistys -palkinnolla halutaan antaa tunnustusta aktiiviselle yhdistykselle, joka edistää ja kehittää kotiseututyötä. Palkittavan yhdistyksen toimintahistorian pituudella ei ole erityistä painoarvoa valinnassa. Edukseen voi erottua menestyneillä hankkeilla, jäsenmäärän kasvulla, talkootyön määrällä tai esimerkiksi uusilla toimintamuodoilla.

Helsingin yleiskaavan karttakysely keräsi vuoden 2013 lopulla helsinkiläisten ajatuksia kaupungin tulevaisuudesta. Kyselyyn vastasi noin 4 700 henkilöä, kartalle saatiin noin 33 000 merkintää. Kyselyn vastaajissa painottui 30–39-vuotiaiden ryhmä (lähes 35% kyselyyn vastanneista).

Asukasyhdistysten, kaupunginosaseurojen ja asukastaloja ylläpitävien tahojen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle vuonna 2015. Helsingin kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 7.1.2014.

Tällä hetkellä avustusten käsittelyprosessi on raskas niille hakijoille, jotka hakevat avustuksia useammalta eri virastolta. Tulevaisuudessa asukasyhdistykset ja kaupunginosaseurat hakevat avustusta ja hoitavat avustusasioita vain kaupunginkanslian kanssa. Lisäksi keskittäminen koskee sellaisia avustuksia hakevia tahoja, joiden toimiala ei ole selkeästi yksittäisen viraston toimialaan kuuluvaa toimintaa. Selkeästi yhden viraston ydintoimintaan liittyvät avustukset tullaan käsittelemään tulevaisuudessakin kyseisissä virastoissa.

Keskittämistä valmistellaan vuoden 2014 aikana ja uudistus toteutuu vuoden 2015 alusta. Asukasyhdistyksiä ja kaupunginosaseuroja tullaan kuulemaan valmistelun yhteydessä ja niiltä pyydetään lausunnot esityksen valmistuttua.

Uusi Jakomäen–Alppikylän kotikaupunkipolku esittelee kulkijalleen kulmakunnan vanhaa ja uutta rakentamista, luontoa ja kulttuuria, henkilöhahmoja sekä historiallisia paikkoja. Mukana on Helsingin ensimmäinen rantakin 11 000 vuoden takaa. Kohteita löytyy kaikkiaan 31, niitä täydentää 11 tietolaatikkoa ja kävelyreittien pituus on yhteensä 6 km. Reiteistä muodostuu monia erilaisia kierroksia oiko- ja lisäpolkuineen. Kotikaupunkipolku soveltuu mm. alueen asukkaille, omatoimiretkeilyyn ja opastettuihin kävelyihin.

Katso kotikaupunkipolun materiaalit Suurmetsä-Jakomäen kotisivuilta oheisesta linkistä

Helsingin kaupungin verkkosivuja ollaan uudistamassa. Uudistuksen tavoitteena on parantaa tietojen löydettävyyttä ja tehdä sivuista entistä asukas- ja palvelulähtöisemmät. Uudistuneet sivut on suunniteltu toimimaan myös älypuhelimissa ja tableteissa.

Uusista Hel.fi -sivuista on julkaistuna beta-versio. Beta-versiolla tarkoitetaan sitä, että sivusto ei ole vielä täysin valmis. Sivuston sisältöä ja toiminnallisuuksia kehitetään yhä edelleen. Kun uusi sivusto valmistuu, se tulee korvaamaan vanhan sivuston. Vuonna 2014 aloitetaan kaupungin virastojen ja liikelaitosten sivujen uudistaminen.

Beta-versioon voi tutustua osoitteessa http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/

27.–28.2.2.014 Helsingissä Scandic Marina Congress Centerissä järjestettävä kansainvälinen World NGO Day -seminaari kutsuu kansalaisjärjestöt esittelemään hyvää ideaa, aloitetta tai projektia jonkin sosiaalisen ongelman ratkaisemiseksi. NGO Time -kilpailussa on kaksi teemaa: "Society Empowerment via Gender Equality" ja "Health and Social Welfare",  molemmista teemoista järjestetään paneelit, joissa kolme kansalaisjärjestöä esittelee ideaansa.

Vuoden 2014 Kotiseutu-vuosikirjan työstäminen on aloitettu Suomen Kotiseutuliitossa. Kotiseutu-vuosikirjan teemana vuonna 2014 on Kotiseututyön uudet ja vanhat muodot. Sen lisäksi toimituskunta saattaa päättää julkaista myös muita ajankohtaisia artikkeleita vuosikirjassa.

Ehdotus voi olla tuoretta tieteellistä kulttuuriperintötutkimusta popularisoiva artikkeli tai tapauslähtöinen artikkeli, joka nostaa kokemukset yleiselle tasolle. Ilmoitathan samalla arvion artikkelin pituudesta. Artikkeliehdotuksia voi lähettää tammikuun loppuun mennessä, varsinaisten tekstien kirjoittamiseen on aikaa huhtikuun loppuun saakka. Tarkemmat ohjeet tullaan ilmoittamaan varsinaisen kirjoituspyynnön yhteydessä. Artikkeleista ei makseta korvausta. Ehdotukset voi lähettää osoitteeseen riitta.vanhatalo[at]kotiseutuliitto.fi

Helsingin yleiskaavan valmistelun tueksi järjestettiin 4.11.–9.12.2013 karttakysely, jolla kartoitettiin kaupunkilaisten näkemyksiä tulevaisuuden Helsingistä. Kyselyyn saatiin kaikkiaan yli 33 000 karttamerkintää ja vastaajienkin määrä oli yli 4 000. Vastaajia kertyi melko tasaisesti eri puolilta Helsinkiä, selvästi aktiivisimpia vastaajia olivat kalliolaiset.

Aineiston analysointi on parhaillaan käynnissä, tuloksista kerrotaan tarkemmin alkuvuodesta. Aineisto tullaan julkaisemaan myös avoimena datana.

Katso artikkeli kokonaisuudessaan Helsingin yleiskaava -sivustolta oheisesta linkistä.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 3.12.2013 kokouksessaan hyväksyä yleiskaavan vision 2050 liitteineen Helsingin yleiskaavaluonnoksen laatimisen pohjaksi. Lue lautakunnan lisäykset visioon ja katso uutinen asiasta Helsingin yleiskaava -sivustolta oheisesta linkistä.

Vahtipalvelu Tarkkailija antaa tietoa mm. suunnitelluista rakennushankkeista sekä kaavoitus- ja liikennehankkeista. Palvelu löytyy osoitteesta www.etarkkailija.fi. Tarkkailija-palvelu on karttapohjainen tietopalvelu, jonka avulla on saatavilla tietoa ympäristön tapahtumista tai muutoksista sähköpostiin tai älypuhelimeen. Palvelu lähettää käyttäjälle herätteitä, joiden kautta hän voi hakea ajankohtaiset tiedot suunnitelmista, selvityksistä ja kehittämishankkeista. Tarkkailija kerää sisältöä eri toimijoiden verkkopalveluista. Katso tarkempaa tietoa palvelusta ja sen toiminnasta oheisesta linkistä.

Tarkkailija on osa ympäristöministeriön Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut -hanketta, joka on osa valtiovarainministeriön vuonna 2009 käynnistämää sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe). Palvelun toteutuksen koordinoinnista vastaa Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön yksikkö ja sen toteuttaa Solita Oy alihankkijoineen.

Asumisen ja Rakentamisen ePalvelu -hanke: www.ym.fi/epalvelutasuminen

Lähteet: Ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Solita Oy
Katso artikkeli kokonaisuudessaan Taloyhtio.net:issä