Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on avannut kyselyn, jonka avulla kartoitetaan kaupunkilaisten näkemyksiä tulevan yleiskaavan pohjaksi. Karttakyselyyn voi vastata 9. joulukuuta saakka osoitteessa: http://helsinki.asiatkartalle.fi

Helsingin kaupunginkirjaston uusi palvelu Kaupunkiverstas avautuu Lasipalatsin Kohtaamispaikalle entisten palvelujen rinnalle 25.10.2013. Kaupunkiverstas on matalan kynnyksen työtila, jossa kaikki voivat kokeilla mm. 3D-tulostinta ja -jyrsintä, vinyylileikkuria, grafiikkatyöpistettä, multimediakoneita jne. Kaupunkiverstas tarjoaa mahdollisuuden viettää päivän suunnittelijana tai värkätä jotakin inspiroivaa. Kaupunkiverstas on keskustakirjaston osallistuvan budjetoinnin pilottiprojekti ja kaupunkilaisten itsensä suunnittelemaa toimintaa. Kirjaston makerspace-tilaa on kehitelty yhdessä kaupunkilaisten kanssa myös edelläkäyttäjä-työpajassa.

HSL:ssä käynnistyy syksyllä 2013 raitioliikenteen linjaston suunnittelu johtuen siitä, että nykyinen raitiolinjasto on pysynyt varsin vakiintuneena jo vuosikymmeniä, mutta kaupunki linjojen ympärillä on muuttunut hiljalleen.

Kantakaupungin asukasmäärä tulee kasvamaan entisten satama-alueiden muuttuessa asuin- ja työpaikka-alueiksi. Joukkoliikennejärjestelmä tulee muuttumaan uusien juna- ja metrolinjojen avautuessa Kehäradan ja Länsimetron myötä. Kantakaupungin alle on myös suunnitteilla Pisara-rata eli silmukkamainen raideyhteys, joka parantaisi junaliikenteen saavutettavuutta. Uudet raiteet keräävät matkustajia aiempaa laajemmalta, samalla niiden keskustaan tuoma matkustajamääräkin kasvaa.

fiksauskuvaHelsingin kaupungin rakennusvirastolle voi nyt antaa epäkohdista helposti palautetta uuden mobiili- ja verkkopalvelun avulla. Metro-lehden kanssa yhteistyössä tehty Pitäiskö fiksasta -palvelu toimii uusimmilla älypuhelimilla osoitteessa http://metro.fi/fiksaus.

Kaupunkilaiset voivat raportoida verkkopalvelussa häiritsevistä epäkohdista, kuten pyörätiessä olevasta kuopasta tai rikkinäisestä liikennemerkistä. Palvelun käyttö puhelimella ei edellytä erillisen sovelluksen lataamista kännykkään. Metro-lehden verkkopalvelu toimii parhaiten puhelimilla, joiden käyttöliittymä tukee kuvan liittämistä web-lomakkeeseen.

Katso palvelun toimintatapa ja matkapuhelinviestin hinta oheisesta linkistä.

Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunta myöntää Helsingissä tehdylle kulttuuriteolle jälleen vuosittaisen 5 000 euron palkinnon. Palkinnon saaja valitaan kaupunkilaisilta kerättyjen ehdotusten pohjalta. Vuoden 2013 Helsingin kulttuuritekoa voi ehdottaa 17.11.2013 saakka osoitteesta www.annakulttuurinvarittaa.fi löytyvän linkin kautta. Ehdotusten jättäneiden kesken arvotaan vapaalippuja kulttuurikeskuksen tapahtumiin.

Vastaa HSL:n kyselyyn ja vaikuta HSL:n visioon sekä joukkoliikenteen kehitykseen. Kyselyllä selvitetään samalla myös matkustajien toiveita ja tarpeita.

Vuonna 2010 perustettu HSL:llä tekee asiakkalleen strategiakyselyn loka–marraskuussa selvittääkseen, millaista joukkoliikenteen pitäisi matkustajien mielestä olla vuonna 2025. Asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien näkemysten pohjalta HSL rakentaa uutta visiota ja strategiaa, jotka julkaistaan ensi vuoden alussa. Kyselyyn pääsee vastaamaan verkko-osoitteessa http://player.myzef.com/broadscope/ajax/?q=28-6f4ea875.

Katso uutinen asiasta kokonaisuudessaan oheisesta linkistä.

Sote-lautakunta on päättänyt avustusten jakamisen perusteista ja päättänyt, että hakemukset on toimitettava sähköiseen asiointipalveluun tai kirjaamoon viimeistään 14.10.2013 klo 16.00. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Avustusten jakoperusteet ja hakuohjeet löytyvät Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Internet-sivuilta oheisesta linkistä. Katso myös hakukuulutus oheisena liitteenä.

Kehitysvammaliitto ja Mapita Oy kartoittavat nettikyselyllä paikkoja, jonne kehitysvammaiset ovat tervetulleita asumaan. Vastaa kyselyyn osoitteessa http://mapita.asiatkartalle.fi ja kerro paikoista, joissa tulisi olla tarjolla asuntoja kehitysvammaisille ihmisille. Lisätietoa kyselystä: anna.broberg[at]mapita.fi.

Miten yhdistyksesi vaikuttaa asioihin omassa kaupunginosassasi, kaupungissasi tai pääkaupunkiseudulla? Toimitteko yksin vai yhdessä muiden toimijoiden kanssa? Kyselyn tarkoituksena on lisätä tietoa pääkaupunkiseudun yhdistystoimijoiden verkostoista ja siitä, miten verkostoissa toimiminen vaikuttaa yhdistysten vaikuttamismahdollisuuksiin. Vastaajien kesken arvotaan kolme kahden elokuvalipun pakettia. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, ja vastaamisaikaa on 30.10.2013 asti. Linkkaa kyselyyn tästä. Kiitos vastauksestasi!

Haluamme mahdollisimman monen vastaavan kyselyyn ja levittävän sitä eteenpäin mahdollisimman laajasti! Kysely on jatkoa aiemmin keväällä järjestettyyn lähidemokratiakyselyyn. Ei siis ole väliä, oletko jo vastannut tähän kyselyyn. Yhdestä yhdistyksestä voi olla monta vastaajaa.

Kyselyn toteuttaa OK-opintokeskus osana EAKR-rahoitteista Yhteistyöstä voimaa yhdistystoimintaan ja lähidemokratiaan -hanketta. Hankkeesta saat lisää tietoa oheisesta linkistä

http://www.ok-opintokeskus.fi/yhteisty%C3%B6st%C3%A4-voimaa-j%C3%A4rjest%C3%B6toimintaan-ja-l%C3%A4hidemokratiaan-hanke

Kyselystä voit kysyä lisää suunnittelija Marion Fieldsiltä: 
Marion Fields
Suunnittelija/ OK-opintokeskus
p (040) 350 4500; marion.fields@ok-opintokeskus.fi
www.ok-opintokeskus.fi

Minne siirretään Unelma-taideteos Siltasaarenkadulta Hakaniemestä? Lähteekö se Punavuoreen, Kannelmäkeen vai Puistolaan. Vastaa Lähiöprojektin kyselytutkimukseen ja voit voittaa elokuvalippuja. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yhteensä 12 elokuvalippua. Kyselyyn pääset oheisesta linkistä