Minne siirretään Unelma-taideteos Siltasaarenkadulta Hakaniemestä? Lähteekö se Punavuoreen, Kannelmäkeen vai Puistolaan. Vastaa Lähiöprojektin kyselytutkimukseen ja voit voittaa elokuvalippuja. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yhteensä 12 elokuvalippua. Kyselyyn pääset oheisesta linkistä

 

Artova (Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki -kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry) julkistaa perjantaina 6.9. omaehtoisen ja itseohjautuvan toimintamallin, jonka avulla toiminnasta voi tehdä kevyempää ja tehokkaampaa.

Toimintamalli perustuu Artovan kuuden vuoden kokemukseen ja Artovan Henki -hankekokonaisuuden (WDC Helsinki 2012) kuuden eri projektiryhmän toimintaan (Arabian Katufestivaali, Artova Film Festival AFF, Artova Kino, Syötävä Arabianranta, Design-koirapuisto ja Minun taloni Arabianranta).

Helsingin rakennusvalvontavirasto on julkaissut Omakotiasukkaan oppaan, joka neuvoo helsinkiläisiä omakotiasukkaita tehtävien hoitamisessa ja ohjaa lupa-asioissa. Omakotiasukkaan opas on kattava tietopaketti, idea oppaaseen tuli Kanta-Helsingin Omakotiyhdistyksestä. Oppaan on koonnut Helsingin rakennusvalvontavirasto, mutta se sisältää muissakin Helsingin virastoissa hoidettavia asioita ja on ensisijaisesti verkkojulkaisu, jota rakennusvalvontavirasto jatkossa täydentää ja päivittää. Oppaasta ilmestyy syyskuussa 2013 myös painettu versio, johon voi tutustua rakennusvalvonnan palvelupiste Tellingissä (Siltasaarenkatu 13, 6.krs). Oppaan nettiversio löytyy rakennusvalvontaviraston Julkaisut-kohdasta: http://www.hel.fi/hki/Rakvv/fi/Asiakasohjeet/Julkaisut.

Helsingin kaupunginkirjasto tarjoaa syksyllä erilaisia kursseja ja opastuksia mm. tietokoneiden ja sosiaalisen median käyttöön. Kirjastoista voi myös varata henkilökohtaisen opastusajan haluamalleen asialle. Opastus kestää tunnin ja tapahtuu kirjastossa.

Katso lisätietoa opastuksista ja ilmoittautumisohjeet Helsingin kaupunginkirjaston kotisivuilta oheisesta linkistä ja HelMet.fi -sivustolta oheisesta linkistä

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on laatinut selvityksen helsinkiläisistä asukastiloista. Selvityksessä tarkastellaan asukastiloja mm. hallinnan, rahoitusmallien sekä toiminnan laadun näkökulmista. Selvitys antaa lisäinformaatiota asukastilojen toiminnasta. Se nostaa myös esiin asukastilojen toiminnassa ilmeneviä käytännön haasteita. Selvitystyön aikana esiin nousseita kehittämisehdotuksia on koottu selvityksen loppuun suosituksiksi asukastilatoimintaan.

Helsingin keskustakirjaston arkkitehtuurikilpailun voittajaksi valittiin ehdotus nimimerkillä Käännös, kilpailun pääpalkinto on 50 000 euroa. Toista palkintoa ei jaettu, mutta jaetulle kolmannelle sijalle nousivat 544 kilpailutyön joukosta Playa Arkkitehtien ehdotus nimimerkillä Liblab ja Verstas Arkkitehtien työ nimimerkillä Kasi. Kolmannen palkinnon saaneet palkittiin molemmat 31 500 eurolla, lisäksi jaettiin myös viisi kunniamainintaa.

Helsingin demokratiapilottien verkkosivut on avattu ja ne löytyvät osoitteesta demokratia.hel.fi. Sivuilla esitellään kokeiluun valittuja 10 demokratiapilottia, kerrotaan pilottivuoden etenemisestä sekä jaetaan ajankohtaista tietoa osallistumisesta ja vaikuttamisesta.

Stadin juhlaorkesteri mallia 2013 on jälleen valmiina aloittamaan soittokautensa toukokuun alussa. Juhlaorkesteri on Helsingin kulttuurikeskuksen kokoama korkean tason ammattilaisorkesteri kaupungin kesätapahtumiin, kaupunginosajuhliin ja festivaaleihin.

Kulttuurikeskus tarjoaa Stadin juhlaorkesteria esiintymään toukokuun alusta lokakuun loppuun saakka. Kustannuksia orkesterista tulee soittimien ja äänentoiston kuljettamisesta arviolta satakunta euroa.

Helsingin Pyöräkeskus kerää palautetta Pyöräkeskuksen vuoden 2013 toiminnasta nettikyselyllä, joka on auki syyskuun loppuun asti. Palautetta tarvitaan, kun Pyöräkeskuksen toimintaa kehitetään eteenpäin seuraavalle vuodelle. Palautelomake löytyy oheisesta linkistä.

Pyöräkeskus viettää 16.-22.9. myös Liikkujan viikkoa monen tapahtuman merkeissä. Katso lisätietoa Liikkujan viikosta facebookista, tapahtumat löytyvät myös Pyöräkeskuksen kalenterista.

Uudet kaupunginosasivut avattiin Helsingin kaupungin verkkosivuilla. Sivut löytyvät suoralla osoitteella: www.hel.fi/kaupunginosat.

Käyttäjä löytää uudelta sivustolta muun muassa oman alueen uutiset, kaupungin lähipalvelut, seudun katutyöt, oman terveysaseman ja lähimmän kierrätyspisteen.

Sivuilla on myös hyödyllisiä linkkejä esimerkiksi Reittioppaaseen.