kaupunkidest 2015 kuvitus
Helsingin kaupunki on suunnittelemassa kaupunginosafestivaalia Senaatintorille 12.6.2016.
Festivaaleilla kaupunginosat voivat esitellä päivän tai parin ajan omia vetovoimatekijöitään ja saavutuksiaan – pienessä kisailuhengessä. Koska tapahtuman ideointi on vasta lähtökuopissa, ja sen järjestäminen onnistuu vain helsinkiläisten itsensä voimin, kaupunki pyytää apua festivaalien ideointiin ja toteuttamiseen. Tapahtuman ideointia varten on järjestetty verkkokysely, johon kaupunki toivoo ajatuksia, heittoja, mietteitä ja ehdotelmia, esimerkiksi: Millaisia ohjelmia ja tapahtumia festivaaleilla tulisi olla? Kuinka esittelisitte omaa asuinaluettanne? Haluaisitteko osallistua mukaan? Millaista ohjelmaa voisitte tarjota? Onko Senaatintori sopiva paikka, vai olisiko jokin muu paikka parempi? Linkki kyselyyn. Vastausaikaa kyselylle on 20. helmikuuta 2015 asti.

Helsingin kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 19.1.2015 päätetään uusista yhtenäisistä asukastoiminnan avustusten kriteereistä sekä kaupungin vastuulla olevien asukastalojen hallinnoinnin siirrosta paikallisislle 3. sektorin toimijoille. Ehdotuksen mukaan asukastalojen taloudellisesta tukemisesta päättäisi tulevaisuudessa kaupunginhallitus.  Keskeinen muutos koskee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston nykyisin hallinnoimia yhdeksää asukastaloa, joille etsitään siirtymävuoden 2015 aikana toiminnasta vastaava alueellinen järjestö tai yhteisö. Kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikkö järjestää avustusjärjestelmästä myöhemmin järjestöille ja yhteisöille infotilaisuuksia.

Helsingin kaupunki haluaa kuulla näkemyksiä siitä, mitkä asiat tai ilmiöt heikentävät tällä hetkellä Helsingissä asuvien ja kävijöiden turvallisuuden tunnetta ja mihin turvallisuuteen liittyviin asioihin kaupungin tulisi tulevina vuosina panostaa. Kerro ajatuksesi ja ideasi vastaamalla turvallisuuskyselyyn, saatuja vastauksia hyödynnetään kaupungin turvallisuustyössä ja uuden turvallisuussuunnitelman valmistelussa. Kyselyyn pääset oheisen linkin sisältämältä sivulta.

Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön ja asuntostrategian suunnitelmaluonnokset lähetetään lausunnoille seudun kuntiin ja myös asukkaat voivat kommentoida suunnitelmaluonnoksia. Lausuntoaika on 1.11.–31.12.2014, lausuntojen jälkeen Helsingin seudun yhteistyökokous HSYK käsittelee ja hyväksyy omalta osaltaan maankäyttösuunnitelman sekä asuntostrategian ja lähettää ne edelleen hyväksyttäväksi pääkaupunkiseudun kuntiin. Tärkeä osa seudun kokonaisuutta on myös Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2015. Se on pitkän aikavälin suunnitelma, jonka kokonaisuudesta tulee päättämään Helsingin Seudun Liikenne.

HSYK:n esityslistoja voi lukea oheisesta linkistä. Suunnittelun lähtökohdat ja tiivistelmät suunnitelmista löytyvät oheista linkistä. Lisätietoa: puheenjohtaja Tatu Rauhamäki, puh. 050 521 2907. Uutinen kokonaisuudessaan STT Info -sivustolta oheisesta linkistä.

Viheralueet ovat tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme. Miksi ja miten sinä käytät viheralueita? Jotta tulevaisuudessa puistoja ja muita viheralueita voidaan suunnitella ja hallinnoida parhain mahdollisin keinoin, on tärkeää tietää miten ihmiset käyttävät eri viheralueita - luonnonalueita, urheilualueita, metsiä, vesistöjä, aukioita ja puutarhoja ja muita avoimia viherympäristöjä.

Karttapohjaisen kyselyn avulla voit jakaa ajatuksiasi viheralueista ja mielestäsi ainutlaatuisista paikoista viheralueilla. Vastaamalla kyselyyn tuotat arvokasta tietoa näistä tärkeistä aiheista ja voit päästä vaikuttamaan tulevaisuuden Vantaan, Helsingin ja Suomen viheralueisiin. Internet-kysely kestää noin 10-15 minuuttia, tutkimuksen on toteuttanut Edinburghin yliopiston tohtoriopiskelija.

Katso uutinen kokonaisuudessaan ja vastaa oheiselta sivulta aloitettavaan kyselyyn: http://maptionnaire.com/fi/236/ 
Katso lisätietoa Facebook-sivulta oheisesta linkistä.

Helsingin yleiskaavaluonnos voi toteutuessaan vaikuttamaa useisiin Helsingin metsäalueisiin, joiden joukossa on myös arvokkaiksi luokiteltuja metsiä. Asian omakseen kokevat voivat allekirjoittaa vetoomusadressin Helsingin metsien säilyttämiseksi linkissä: http://www.adressit.com/vetoomus_helsingin_metsien_sailyttamiseksi. Edellämainitusta linkistä sekä mm. adressin tiedotesivulta: http://www.adressit.com/a/94868 löytyy myös lisätietoa vetoomuksen sisällöstä ja taustoista (mm. Helsingin kaupunkisuunittelulautakunnan tekemät muutokset esittelijän laatimaan ehdotukseen.)

Helsingin tavoite edistää pyöräilyä saa kaupunkilaisilta vankan tuen, sillä yli 95 prosenttia helsinkiläisistä suhtautuu pyöräilyn edistämiseen myönteisesti. Asenne on myönteinen niidenkin asukkaiden keskuudessa, jotka eivät pyöräile.

Kaupunkilaisten asenne pyöräilyyn selviää Pyöräilybarometri 2014 -tutkimuksesta, jossa selvitettiin asenteiden lisäksi sitä, miten usein helsinkiläiset pyöräilevät, keitä pyöräilevät asukkaat ovat ja mitä mieltä he ovat Helsingin pyöräilyolosuhteista.

Rakennusperinto.fi-palvelun sisältöä tullaan vuonna 2015 kehittämään kattamaan kulttuuriympäristön kaikki osa-alueet: arkeologinen kulttuuriperintö, rakennusperintö ja kulttuurimaisema. Rakennusperinto.fi-palvelu tulee olemaan keskeinen valtioneuvoston keväällä 2014 hyväksymän kulttuuriympäristöstrategian viestintäväline. Palvelun kehittämistarpeisiin sisältyy myös sivuston toiminnallisuuksien kehittäminen, visuaalisen ilmeen uudistaminen ja palvelun nimen muuttaminen vastaamaan uutta sisältökokonaisuutta.

Sisällön kehittämisen lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet, vastaa kyselyyn 15.12.2014 mennessä ja kerro miten sinun mielestäsi Rakennusperinto.fi-palvelua pitäisi kehittää. Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneiden kesken arvotaan viisi kirjapalkintoa.

Pääset kyselyyn oheisesta linkistä.

Katso lisätietoa asiasta oheisessa linkissä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY palkitsee Helsingin seudun ilmastotekoja, palkintojen saajia voi ehdottaa 12.12.2014 saakka osoitteessa www.hsy.fi/hei.

Aleksanterinkadun jouluvalot syttyivät jälleen sunnuntaina 23.11. Samalla alkoi myös Valoisa joulu -kampanja, jolla haetaan kaupunkilaisten mielipiteitä jouluvalaistukseen Helsingissä. Jouluvalaistusta suunnitellaan osana Helsingin kaupungin rakennusviraston tekemää yleistä valaistuksen tarveselvitystä.

Valoisa joulu -kampanjan ydinajatuksena on se, että kaupunkilaiset saavat osallistua valaistuksen yleisilmeen suunnitteluun. Jouluvalaistusta koskeviin kysymyksiin voi vastata aikavälillä 23.11.–7.12.2014 valoisajoulu.fi -sivustolla sekä Helsingin kaupungin katunäytöillä ympäri ydinkeskustaa. Vastaamalla sivustolla esitettyihin kysymyksiin kaupunkilaiset voivat
osallistua jouluvalaistuksen suunnitteluun ja sytyttää oman virtuaalisen jouluvalonsa.