Etusivu Punavuoriseura Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Punavuoriseura työskentelee toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Seura vaalii kotiseudun paikallishistoriaa ja syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta. Seura pyrkii lisäämään asukkaiden kiintymystä kaupunginosaansa ja edistämään yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura osallistuu asukkaidensa etujärjestönä aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon. Seura tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille.

Punavuoriseuran kokoukset

Edellyttäen että sääntöuudistus on hyväksytty, pidetään vuosikokous kevätkaudella. Syyskokous jossa on valittu uusi hallitus ja hyväksytty talousarvio sekä toimintasuunnitelma ensi vuodelle jää pois. Asiat käsitellään vuosikokouksessa. Tämän oletetaan keventävän hallintoa, ja aikaa jää muihin asioihin.

Hallitus kokoontuu edelleen noin kerran kuussa, eri viikon päivinä jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua työskentelyyn

Jäsenhankinta ja tiedottaminen

Tavoitteena on jäsentoiminnan aktivointi ja uusien jäsenten hankinta, jolloin kohderyhminä ovat yksityiset henkilöt, yritykset ja taloyhtiöt. Vuoden talousarvio edellyttää jäsenmäärän kasvattamista noin 30 henkilöllöä. Punavuoriseura on läsnä alueen tapahtumissa ja tiedottaa aktiivisesti toiminnastaan. Tärkein kaikista on kuitenkin asukkaiden tapaaminen, palautteiden, ideoiden ja aloitteiden kerääminen. Yhteistyössä hoidetaan asioita eteenpäin.

Tiedottaminen hoidetaan lähinnä jäsentiedotteella, tavoitteena neljä tiedotetta vuodessa. Yhdistyksen toiminnan lisäksi, kerrotaan ajankohtaisista punavuorelaisista asioista. Tiedotteet lähetetään sähköpostitse niille, joiden sähköpostiosoitteet ovat tiedossa, ja ovat aina luettavissa kotisivuilla. Kamppi-Eira-lehdessä ilmoitetaan vuosikokouksesta. Lisäksi seuran toiminnasta pyritään tiedottamaan niin Kamppi-Eirassa kuin muissa lehdissä.

Seuran kotisivut löytyvät osoitteesta www.kaupunginosat.net/punavuori. Lisäksi seuralla on omat Facebook-sivut.

Ajankohtaista

Punavuoriseuralla on mahdollisuus kommentoida alueellaan tapahtuvia kaavamuutosehdotuksia kirjallisilla muistutuksilla kaupunginsuunnitteluviraston kuulemispyyntöihin.

Seura on mukana keskusteluissa uudisrakennuksesta Albertinkatu 8/Merimiehenkatu 20 kulmassa, ja seuraa talon suunnittelua, varsinkin sen korkeutta.

Iso Roobertinkatu

Iso Roobertinkadun korjaus on viivästynyt. Punavuoriseura seuraa tilannetta, ja osallistuu infotilaisuuksiin. Ilmastokatuhankkeen mukanaolo kadulla on piristänyt asukkaiden ja yrittäjien yhteistyötä. Punavuoriseura tarjoutuu olemaan mukana toiminnassa jatkossa, koordinoivana toimijana yrittäjien ja asukkaiden hyväksi, jotta hyvin alkanut yhteistoiminta kadulla jatkuisi myös ilmastokatuprojektivuoden päätyttyä.

Telakkarannan katualue

Telakkarannan katu- ja ranta-alueiden rakentamiseen liittyy myös olennaisena osana alueen liikenne- ja joukkoliikennesuunnittelut. Punavuoriseura seuraa myös näitä suunnitelmia, ja niiden vaikutusta alueen liikenteeseen.

Muuta toimintaa ja tapahtumia

Punavuoriseura kokee olevansa alueen asukkaiden, yrittäjien ja muiden toimijoiden käytettävissä eri tapahtumia ja muuta toimintaa suunniteltaessa. Mahdollisuus omien tapahtumien järjestämisen ovat rajallisia varojen puutteessa. Sen takia seura aktiivisesti hakee yhteistyökumppaneita eri projekteihin. Yhtenä tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä ja kontaktien luojana Punavuoren alueella asuvien sekä eri yhteisöjen kesken. 

Tärkeäksi koettua punavuorelaisen perimätiedon kerääminen jatkuu. Seuralla on valmiudet toteuttaa kaupunkikävelyjä, niin omalla kotiseutupolullaan, kuin erilaisten teemojen puitteissa.

Perinteiset tapahtumat

Punavuoriseura on perinteisesti järjestänyt laskiaistapahtuman yhdessä asukastalo Betanian kanssa. Mikäli lumitilanne sallii, toteutetaan se myös vuoden 2016 laskiaissunnuntaina. Helsinkipäivänä 12.6. on jo muutamana vuotena järjestetty ilmaista kahvitarjoilua. Tilaisuus on ollut hyvin suosittu, joten myös tätä perinnettä on syytä jatkaa.

RööperiFestin toteutuessa myös myöhäiskesällä 2017 tulee niistä jo kahdeksannet Punavuoren omat kyläjuhlat. Suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa erillinen työryhmä, mutta seuran budjetin puitteissa.

Sähkökaappien kaunistus

Mennennä kautena Punavuoriseura on toteuttanut sähkökaappien maalaamista Helenin tukemana yhteistyössä eri taiteilijoiden ja Snellmanin koulun kanssa. Tulevana kautena projekti jatkuu, mutta ajatuksena on että tämä toteutetaan yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa. Jo valmiiden kaappien esittely järjestetään kaupunkikävelyn muodossa.

Aasia Punavuoressa

Punavuoriseura tukee mielellään monikulttuurista kaupunginosaansa. Jo tammikuun lopulla vietetään aasialaista kuunjuhlaa. Järjestelyistä vastaa aasialaistaustainen yrittäjäryhmä Punavuoressa, seuran tukemana. Luvassa on aasialaista ruoka-  ja muuta kulttuuria. Pyritään myös järjestämään keskustelutilisuus,  jossa pohditaan miten vuorovaikutusta voidaan edistää eri kulttuurien välillä.

Luvassa on siis taas monipuolinen toimintavuosi Punavuoriseuralle, kaupunginosalle ja sen asukkaille ja yrittäjille.