Hem

Styrelsen

Vid årsmötet valdes följande styrelse 2018

Ordförande
Tuija Lindholm
tel. 050 523 1357
tuija.lindholm(at)gmail.com

Sekreterare
Minna Prunnila
tel. 050 344 7830
minna.prunnila(at)etko.fi

Viceordförande
Tewe Kaitaranta

Seppo Luoto
luotoseppo(at)gmail.com

Kassör
Marianna Sorakunnas

Haide Österlund

Vicemedlem
Leena Kummola

 

FAKTURERING:

Parkfadder (Puistokummi) kontaktperson
Titta Leikkari
tel. 0400 830328
titta.leikkari(at)gmail.com