Etusivu Uutiset Telakkarannan ilme muuttuu – nyt alkaa suunnittelu

Telakkarannan ilme muuttuu – nyt alkaa suunnittelu

Rakennusviraston tiedote

22.05.2015 12:25

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on aloittanut Telakkakadun, Hietalahdenrannan, Eiranrannan sekä Hietalahden ranta-alueen katujen ja aukioiden suunnittelun. Suunnitelmat valmistuvat syksyllä 2015 ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa aikaisintaan syksyllä 2016.Tavoitteena on mahdollistaa raitiotien rakentaminen ja parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä. Alueelle tulee pyöräkaistoja sekä rantaraitti jalankulkijoille. Samalla tasataan katu raitiotielle sopivaksi ja vanhan satamaradan kuilu poistuu. Katujen alla kulkevat sadevesi- ja viemäriputket uudistetaan katujen rakentamisen yhteydessä.Asukkailla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnokseen syksyllä 2015. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuudesta ilmoitetaan lehdissä ja kirjeitse kadun varren k

iinteistöille ja alueen asukasyhdistyksille.Rakennusviraston katusuunnitelmat perustuvat kaupunkisuunnitteluviraston laatimaan as

emakaavaan ja liikennesuunnitelmaan. Kaupunkisuunnitteluvirasto asettaa liikennesuunnitelman nähtäville keväällä 2015.

Jan på Eirastranden

Lisätietoja:

Helsingin kaupungin rakennusvirasto, katu- ja puisto-osasto

Kati Kiyancicek
p. 09 310 64734
kati.kiyancicek@hel.fi

WSP Finland Oy
Terhi Tikkanen-Lindström
p. 0207 864420
terhi.tikkanen-lindstrom@wspgroup.fi