Katujen julkisen ulkovalaistuksen vikailmoituksen voit tehdä merkitsemällä viallisen valaisimen suoraan kartalle Helsingin kaupungin rakennusviraston sivulta

https://hkr.keyuv.keypro.fi/uvvikatieto/yksityisasiakkaat/vikailmoitus.html


 

Lisäsatsaukset Helsingin pyöräteihin toisivat vuosittain miljoonien eurojen
yhteiskuntataloudelliset hyödyt, ilmenee Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston
teettämästä selvityksessä. Hyödyt syntyisivät ennen kaikkea
terveysvaikutuksista ja aikasäästöistä.

Pyöräilyn hyötyjä ja kustannuksia selvittäneen työn mukaan euron investointi
Helsingin pyöräteihin tuottaisi lähes kahdeksan euron hyödyt. Vaikuttavuus on
moninkertainen tavanomaisiin liikennehankkeisiin verrattuna.

Lisärahalla saavutettava sujuvampi ja turvallisempi pyörätieverkosto saisi
selvityksen mukaan helsinkiläiset tekemään yhä useamman matkan pyörällä auton
tai joukkoliikenteen sijaan. Rahallisesti suurin hyöty lisääntyneestä
pyöräilystä tulisi terveysvaikutuksista, kuten kuolleisuuden alenemisesta.

Pyöräteiden parantaminen nopeuttaisi pyöräilyä ja lyhentäisi näin matka-aikoja,
mikä osaltaan lisäisi yhteiskuntataloudellisia hyötyjä. Aikasäästöjen ja
terveysvaikutusten lisäksi selvityksessä laskettiin rahallinen arvo mm. väylien
ylläpidolle, onnettomuuksille, ympäristövaikutuksille ja investoinneille.

Pyöräteiden rakentamiseen vuosittain käytettävän rahamäärän nostaminen
nykyisestä 5–7 miljoonasta 10 miljoonaan euroon vuosina 2013–2024 toisi 310
miljoonan euron hyödyt vuoteen 2054 mennessä. 20 miljoonan vuosittainen pyörätiebudjetti
nostaisi hyödyt 774 miljoonaan euroon.

– Jokainen pyöräilty kilometri tuottaisi yhteiskunnalle noin 0,3–1,3 euroa
investointitasosta riippuen, Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Ville Lehmuskoski
sanoo. 

Vastaavanlaisia tuloksia on saatu myös ulkomailla tehdyissä tutkimuksissa.
Esimerkiksi Tanskassa on laskettu, että pyöräilystä saavutettava hyöty on 1,22
kruunua kilometriä kohden, kun vastaavasti autoilu tuottaa yhteiskunnalle
kustannuksia 0,69 kruunua kilometriltä. Helsingin osalta pyöräilyn
yhteiskuntataloudellisia hyötyjä ei ole aiemmin systemaattisesti arvioitu.

Selvityksessä verrattiin pyöräteiden nykyistä noin 5 miljoonan euron
rakentamisohjelmaa 10 ja 20 miljoonan vuosittaiseen investointitasoon.
Lähtökohtana oli, että rakentaminen painottuisi kantakaupungin pyörätieverkon
täydentämiseen ja Baanan tyyppisiin laatukäytäviin. Mukana oli myös
esikaupunkialueiden pyörätiehankkeita. Investoinnit laskettiin vuosille
2013–2024 ja vaikutukset aina vuoteen 2054 asti.

Kymmenen miljoonan vuosittaisilla investoinneilla saataisiin kantakaupungin
pyörätieverkko rakennettua vuoteen 2024 mennessä ja uudet laatukäytävät alulle.
Kahdenkymmenen miljoonan vuosittaisilla investoinneilla kantakaupungin
pyörätieverkko valmistuisi vuonna 2018 ja uudet laatukäytävät valmistuisivat
lähes kokonaan vuoteen 2025 mennessä.

Yhteiskuntataloudelliset vaikutukset selvitettiin Liikenneviraston ohjeistuksen
mukaisesti eli samoilla kriteereillä, joilla arvioidaan myös mm. tiehankkeiden
ja joukkoliikennehankkeiden kannattavuutta. Terveysvaikutusten arvioinnissa
hyödynnettiin Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämää HEAT-menetelmää.
Pyöräilyn kysyntämuutoksia arvioitiin mallilla, joka pohjautuu Helsingin seudun
matkapäiväkirjatutkimukseen.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee selvitystä kokouksessaan 29.
tammikuuta.

Lisätiedot:

Liikenneinsinööri Marek
Salermo
, kaupunkisuunnitteluvirasto, puh. 09 310 37123

Pukinmäessä järjestettiin marraskuussa 2011 turvallisuuskävely, jolla keskusteltiin alueen turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyvistä asioista ja pohdittiin yhdessä, mitä huolta aiheuttaneiden paikkojen kehittämiseksi voitaisiin tehdä. Esillä olleisiin asioihin palattiin 23.10.2012 järjestetyllä seurantakävelyllä.

Seurantakävelyllä tarkasteltiin, millaisia muutoksia alueen turvallisuudessa ja viihtyisyydessä on tapahtunut. Reitti kulki Aurinkolabyrintiltä Unikkotietä pitkin Eskolantietä ja sitä pitkin Pukinmäen aukiolle. Aseman laituriauleen kautta palattiin Säterintietä seurakuntakodille loppukeskusteluun.

 

 

 

Lähdössä turvallisuuskävelylle

Turvallisuuskävelyllä tutustuttiin porukalla alueen nettikyselyssä palautetta saaneisiin kohteisiin, kiertämällä Pukinmäkeä ympäri, ennalta sovittua reittiä pitkin. Tilaisuutta voi sanoa yleisömenestykseksi, sillä paikalla oli kymmeniä alueen turvallisuudesta kiinnostunutta henkilöä sekä näiden lisäksi eri kaupungin hallinnonalan ja yhdistysten edustajia.

Jokaiselle osallistujalle jaettiin kyselylomake kierrosta varten. Osallistujat saattoivat esittää kysymyksiä, antaa palautetta heti kävelyn aikana sekä myös kertoa tuntemuksiaan palautettavalla kyselylomakkeella. Kierroksen lopuksi kokoonnuttiin seurakuntakodin tiloihin nauttimaan kupillinen kuumaa juotavaa sekä keskustelemaan alueen turvallisuudesta ja siihen liittyvistä asioista.

Vuoden päästä tullaan järjestämään seurantakävely. Sen aikana kiinnitetään huomiota siihen, onko havaittuihin epäkohtiin tullut parannuksia. Jos ei ole tullut tai on esiintynyt uusia, niin niihin tullaan puuttumaan.

Pukinmäen asemalla

Alueen tuki ja turva, ylikonstaapeli Salmi 

Seurakuntakodin keskustelutilaisuus

 

Helsingin sosiaalivirasto kokeilee palveluseteliä useissa palveluissa. Palveluseteli merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Kokeilut jatkuvat 30.6.2012 asti.

Palveluseteliä kokeillaan:

  • lasten kerhotoiminnassa
  • lapsiperheiden kotipalvelussa
  • vammaispalvelulain mukaisessa henkilökohtaisessa avussa
  • vammaispalvelulain mukaisessa palveluasumisessa
  • alle 65-vuotiaiden monisairaiden sosiaalihuoltolain mukaisessa palveluasumisessa
  • omaishoitajien lomituksessa
  • vanhusten päivätoiminnassa
  • vanhusten palveluasumisessa (palveluseteli on jo vakinaisessa käytössä)

Savela-Seura ry viettää 40-vuotisjuhlaansa tänä vuonna ja toivottaa kaikki jäsenensä joukolla mukaan toimintaan. Seuran syyskokous valitsi puheenjohtajaksi vuodeksi 2011 Rauni Petramon.

Helsingin terveyskeskus ja sosiaalivirasto tiedottavat 13.1.2011

Terveydenhoitajat, sosiaalityöntekijä ja psykiatrinen sairaanhoitaja nyt nuorten tavattavissa Facebookissa

 

Moniammatillista nuorisotyötä tekevät terveydenhoitajat ja sosiaalialan ammattilaiset ovat avanneet Facebookin fanisivut. Sivut on suunnattu 13 - 18-vuotiaille nuorille. Fanisivut löytyvät Facebookista nimellä Verkkoterkkarit ja Teinihelpperi.

Pihlajamäki-seura on lähettänyt Turvatekniikan keskuksen Timo Talvitielle oheisen lausunnon Pihlajamäkeen mahdollisesti siirrettävästä palavien ja vaarallisten aineiden varastosta.

Asukasillassa käsiteltiin ajankohtaisia asioita ja tulevaisuutta. Asukkaiden kysymyksiin vastasiat ylipormestarin lisäksi kaupungin asiantunijat eri hallinnonaloilta.

Tilaisuuden järjesti Helsingin kaupunki yhdessä kaupunginosayhdistusten kanssa.

Malmin sairaalan peruskorjaus- ja laajennustyöt etenevät aikataulussa Helsingissä. Marraskuun alussa 2010 alkoi vanhojen rakennusten purkaminen.