Toimijoita / Puotila-seura ry / Toimintateemat

PUOTILA-SEURA R.Y.

TOIMINTATEEMAT

I ASUINYMPÄRISTÖ

 

  • ei vain asunto tai toimipiste, vaan
   • ympäristö ja maisema
   • nautintaoikeudet
   • historia ja perinne
   • tekninen toimivuus
   • turvallisuus
   • sosiaalitoimi hyvinvoinnin kehittäjänä
   • tietoyhteiskunnan kehitys ja tietoliikenteen infrastruktuuri

II ALUEEN IMAGO – ERIKOISPIIRTEET (VAHVUUDET ESIIN): HISTORIA, LUONTO, TUOTANTO, KAUPPA, PALVELUT

   • geologia
   • topografia
   • kasvisto
   • eläimistö – linnusto, nisäkkäät, kalat
   • esihistoria, kartanoaika, lähihistoria
   • kaupunginosan rakenne (meri - kauppakeskukset)

III ASUKASTAPAHTUMAT

   • Varjagi-Festivaali / Meripäivät
   • käsityömyyjäiset ja harrastenäyttelyt
   • Itä-Helsingin kulttuuriviikot
   • itsenäisyyspäivä
   • yms.

IV SEURAN SISÄINEN TOIMINTA

   • kokoukset
   • jäsen- ja yleisötilaisuudet / ajankohtaisaiheiden käsittely
   • viljelypalstat
   • kaunein piha – hoidetuin palsta - kilpailu
   • osallistuminen HELKAn, kaupungin, ym. tilaisuuksiin
   • yhteydenpidot, hakemukset, selvitykset yms. eri tahoille
   • kokoontumistila- ja laitekysymys