Uutiset

Meri-Rastilaan asuntoja 4 200 asukkaalle – kaavaluonnos kommentoitavana

Meri-Rastilan nykyiselle asuinalueelle suunnitellaan uutta asuinrakentamista. Tavoitteena on, että 10–15 vuoden kuluessa alueelle valmistuisi asuntoja noin 4 200 asukkaalle. Vastavalmistuneessa asemakaavaluonnoksessa asuntorakentamista esitetään nykyisille tonteille sekä puistojen reunoille.

Eniten uutta rakentamista tulisi Rastilan liikekeskuksen ympäristöön sekä Pohjavedenpuiston ja Haruspuiston reunoille. Liikekeskus korvattaisiin uusilla kortteleilla, joihin tulisi maantasokerrokseen liiketiloja ja niiden päälle asumista.

Kaavaluonnoksessa on varauduttu myös siihen, että joillekin tonteille voidaan myöhemmin tulevaisuudessa rakentaa nykyistä enemmän asuntoja purkamalla ensin nykyiset rakennukset. Asuinrakentamista on osoitettu myös tulevaisuudessa mahdollisesti purettavien päiväkotirakennusten tonteille.

Uudet asuintalot on suunniteltu pääosin 5–8-kerroksisiksi. Kymmenkerroksisia asuintaloja on sijoitettu alueen tärkeisiin solmukohtiin. Alueen korkein rakennus, 16-kerroksinen asuintalo sijoittuu metroaseman läheisyyteen.

Väritykseltään uudet rakennukset olisivat vaaleita, jotta ne sopivat nykyiseen rakennuskantaan. Vaihtelua pintoihin saataisiin puulla ja tummilla yksityiskohdilla. Uusissa rakennuksissa olisi pääsääntöisesti viherkatot, jotka auttavat sadevesien hallinnassa. Kaava mahdollistaa myös yhteistiloina toimivien kattoterassien rakentamisen.

Meri Rastila kuvitus 2016 11

Meri-Rastilan tielle suunnitteilla perusparannus

Asemakaavan lisäksi Meri-Rastilaan on laadittu luonnos liikennesuunnitelmasta, jossa on esitetty täydennysrakentamisen edellyttämät uudet kadut sekä alustava suunnitelma Meri-Rastilan tien perusparannuksesta. Lähtökohtana on parantaa liikenneturvallisuutta, sujuvoittaa joukkoliikennettä, selkeyttää pyöräilyä ja kohentaa kadun ilmettä.

Täydennysrakentaminen on osa Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta, jonka tavoitteena on asuntotarjonnan lisäämisen ohella parantaa alueen puistoja, aukioita ja katuja. Lisärakentamisella pyritään lisäksi turvaamaan palveluiden säilyminen alueella. Kaavaluonnos mahdollistaa kahden uuden päiväkodin rakentamisen sekä Meri-Rastilan ala-asteen laajentamisen. Kivijalkayrityksille on suunniteltu liiketilaa Meri-Rastilan tien vilkkaimpien risteysalueiden tuntumaan.

Meri-Rastilan asemakaavaluonnosta ja liikennesuunnitelman luonnosta voi kommentoida 19. joulukuuta asti osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila3. Suunnitelmat ovat lisäksi esillä mm. Vuotalon aulassa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Esittely- ja keskustelutilaisuus kaavasta pidetään tiistaina 29. marraskuuta kello 17.30–20.00 Meri-Rastilan ala-asteella, Jaluspolku 3.

Kaavaluonnos ja liikennesuunnitelma viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn alkuvuodesta 2017. Lopullisesta kaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

Yhteyshenkilö:

Linda Wiksten
arkkitehti
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
p. 09 310 37029
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  

Venekerhon kahvilanpitäjä Ellu kiittää näistä vuosista

Puotilan Venekerhon kahvilanpitäjä Ellu kiittää asiakkaitaan yhdeksästä vuodesta! Viimeinen aukiolopäivä Ellun kiskalla on 16.10.2016 jonka jälkeen luukut sulkeutuvat. Monille meistä Ellun kahvila on tullut tutuksi hyvästä palvelusta, kahvista ja tuoreista munkeista. Kahvila on Puotilan Venekerholla Vuosaaren sillan kupeessa.

Puotila-seura vei Ellulle kiitokset hyvästä yhteistyöstä ja näistä vuosista.

https://www.facebook.com/Puotilan-venekerhon-kahvila-128121627198692/?fref=ts

 

Ellu kiitokset pieni

Osallistu Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman laadintaan

Rakennusvirasto on aloittanut Uutelan hoito- ja kehittämissuunnitelman laadinnan. Saadaksemme suunnitelman lähtötiedoksi ajankohtaista palautetta, on Kerro kartalla –palvelussa käyttäjäkysely ajalla 26.9. – 31.10.2016. Kyselyyn voi vastata myös Uutelassa metsäalan opiskelijoiden toteuttamalla vastaavalla maastokyselyllä. Kyselyn voi tilata minulta myös paperisena täytettäväksi. Kyselyn osoite on http://kerrokartalla.hel.fi .


Uutelan merkitys Helsingin yhdestä arvokkaimmista ulkoilu- ja luontokokonaisuuksista alueen asukkaille ja muille käyttäjille on tärkeä. Uutela toimii vuosaarelaisten lähivirkistysalueena ja alueelle saavutaan myös muualta Helsingistä ja pääkaupunkiseudulta. Huomioiden alueen merkitys, tavoitteemme on saada aikaan avointa ja monipuolista keskustelua alueen tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Tulevan syksyn aikana kaupungin eri asiantuntijat ovat kutsuttavissa osallistumaan esim. asukasyhdistyksien järjestämään tilaisuuteen keskustelemaan Uutelan suunnittelun sisällöstä sekä tavoitteista.

http://www.hel.fi/www/hkr/fi/palvelut/suunnitelmat/uutelan_hks

uutela

Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset ennen 3.10.2016

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunnitellaan pikaraitiotietä - Raide-Jokeria. Helsingin seudun ensimmäinen pikaraitiotie korvaisi runkolinjan 550 eli niin sanotun Bussi-Jokerin. Vuoden 2016 alussa valmistuneen hankesuunnitelman ja toteutussuunnittelun tueksi valmistellaan linjan vaatimat tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset.

Muistutusaika 3.10.2016 asti.

Katso tarkemmin

http://kartta.hel.fi/Applications/hanke/showplan.aspx?sour=haku&id=2015-002627&map=yes

raidejokeri

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juttujen keruu lapsuudesta lähiössä

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juuri startannut keruu lapsuudesta lähiössä

Lähiöitä on rakennettu Suomeen 1950-luvulta lähtien. Tilavat asunnot ja luonnon läheisyys houkuttelivat lähiöihin etenkin lapsiperheitä. Lähiöihin on liitetty myös negatiivisia mielikuvia, mutta lapsille ne ovat tarjonneet mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan. Pihat ja talojen ympäristö metsineen ovat toimineet virikkeinä ja paikkoina leikkeihin ja seikkailuihin. Niin lapset kuin aikuiset ovat löytäneet uusia ystäviä pihan hiekkalaatikolla, leikkipuistossa, ostarilla tai seuratoiminnassa.

Keräämme muistoja lähiöissä vietetystä lapsuudesta.
Kerro meille, missä lähiössä vietit lapsuutesi ja mitkä vuodet asuit siellä. Millaisia muistoja ja kokemuksia sinulla on lapsuudestasi ja elämästä lähiössä? Ideoita ja innostusta voit hakea seuraavista aiheista.

http://www.finlit.fi/fi/arkisto-ja-kirjastopalvelut/hankinta-ja-kokoelmapolitiikka/keruut/lapsuus-lahiossa#.V-LTYDOa3IX

lahiolapsi

Kaupunkilaisilta kahdeksan ehdotusta osallisuusmalliksi

Helsingin osallisuusmallin yhteiskehittämispäiville kaupungintalolle kokoontui 2.-3.9.2016 viikonloppuna 180 asukasta ja eri järjestöjen edustajaa, virkamiehiä, tutkijoita ja järjestöaktiiveja. Tavoitteena oli hahmottaa osallisuusmallin päälinjoja ja elementtejä osallistumiseen ja vaikuttamiseen Helsingissä. Päivien tuloksena syntyi kahdeksan ehdotusta Helsingin osallisuusmalliksi (ks. mallien kuvaukset). Malleja voi kommentoida asukastilaisuuksissa ti 13.9, to 15.9., ti 20.9. ja to 22.9.2016.

Kruunusillat rakennetaan

Kruunusillat rakennetaan – valtuusto hyväksyi hankkeen selvin luvuin  

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31.8.2016 Kruunusiltojen hankesuunnitelman selvin numeroin. Helsingin keskustan ja Laajasalon välille rakennetaan raitiotieyhteys sekä kolme siltaa joukkoliikennettä varten.


Äänestyksessä ehdotus asian palauttamisesta uuteen valmisteluun kaatui äänin 58 – 17. Ehdotus koko siltahankkeen hylkäämisestä kaatui 63 – 6.

Hankkeen kokonaishinta on noin 260 miljoonaa euroa. Suunnitelman näkyvin osa ovat kolme siltaa, joista 1,2 kilometrin mittainen Kruunuvuorensilta on valmistuessaan Suomen pisin silta. Raitiotien lisäksi silloille rakennetaan pyörätie ja jalankulkuväylä. Sitä voivat käyttää myös hälytysajoneuvot.

http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/paatostiedotteet/

Kruunusillat havainnekuva

Kaupunki kartoittaa uudelleen satamatoimintaan sopivat ranta-alueet

Kaupunki on suunnitellut keskitettyä venesatamatukikohtaa Ourit-saaren telakka-alueelle. Liikuntalautakunta keskusteli aiheesta kokouksensa yhteydessä torstaina 16. kesäkuuta ja totesi, että liikuntavirasto kartoittaa vielä kertaalleen satamatoimintaan soveltuvat Helsingin ranta-alueet ja selvittää mahdollisia kaupungin venesatamatukikohdan sekä puuvenetelakan sijoittamiselle soveltuvia alueita.

Kaupungilla on tällä hetkellä useampia tukikohtia, jotka sijaitsevat pääsääntöisesti väliaikaisissa tiloissa. 

Läntinen venesatamayksikkö toimii Sompasaaressa väliaikaisista tiloista käsin. Tilakeskus on irtisanonut Sompasaaren vuokrasopimuksen päättymään 30.11., jonka jälkeen tukikohdan on määrä muuttaa jälleen väliaikaisiin väistötiloihin Rajasaareen.

Itäinen venesatamayksikkö sijaitsee puolestaan Puotilassa. Sekä Rajasaaren että Puotilan tukikohdat ovat väliaikaisia, sillä alueille on kaavoitettu muuta toimintaa.

Koko uutinen

 

Kiitos Meripäivä 2016 -yhteistyöstä!

Meripäivä 2016 vietettiin mahtavissa tunnelmissa! Kiitos kaikille kävijöille, yhteistyökumppaneille, muusikoille, myyjille ja talkooväelle!

Tässä kuvamuistoja
https://www.facebook.com/PuotilaSeuraRy/photos/?tab=album&album_id=1124767230878690

 

Hyviä kesäpäiviä toivoo Puotila-seura

Meripäivä2016 hepat pieni