Uutiset

Tarkistettu yleiskaavaesitys lautakuntakäsittelyyn

yleiskaava tarkistettu ehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta saa tiistaina 7. kesäkuuta käsiteltäväkseen tarkistetun esityksen Helsingin uudeksi yleiskaavaksi. Yleiskaava esittää, miten Helsinki voisi kasvaa 250 000 asukkaalla vuoteen 2050 mennessä.

Tarkistettu yleiskaavaehdotus on pitkälti saman sisältöinen kuin lautakunnan viime marraskuussa hyväksymä kaavaehdotus. Ehdotukseen on tehty joitakin tarkennuksia lausuntojen ja muistutusten sekä jatkoselvitysten pohjalta. Kaavakartassa joitakin karttaruutuja on muutettu asuntovaltaisesta alueesta viheralueiksi ja toimitila-alueiksi. Kivinokan länsireunaan on merkitty virkistyksen ja matkailun alue, mikä mahdollistaisi leirintäalueen siirtämisen Rastilasta Kulosaaren kartanon läheisyyteen.

Yleiskaavaehdotuksesta tehtiin 1 444 muistutusta. Muistutukset koskivat pääosin ehdotukseen sisältyviä uusia rakentamisalueita. Niiden katsottiin vähentävän virkistys- ja viheralueita sekä heikentävän kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja. Yksittäisiä alueita koskevissa muistutuksissa korostuivat Vantaanjokilaakson lähialueet, Keskuspuisto, Käpylä, Kumpula, Vartiosaari ja Lauttasaari sekä Tuomarinkylä ja Malmin lentokenttä. Ehdotus sai myös kiitosta – esimerkiksi usean opiskelijajärjestön yhteisessä muistutuksessa todettiin, että yleiskaavaratkaisu kannustaa jäämään Helsinkiin asumaan valmistumisen jälkeen.

Lue koko uutinen täältä.

Myllypuron metroaseman eteläinen sisäänkäynti avattiin

Myllypuron metroaseman eteläinen sisäänkäynti otettiin käyttöön maanantaina 30.5.2016. Eteläinen sisäänkäynti Myllyaukiolla on ollut suljettuna lippuhallin peruskorjauksen vuoksi. Lippuhallin peruskorjaus oli osa metroaseman peruskorjausurakkaa. Peruskorjaus valmistuu loppukesällä, kun viimeistelytyöt on saatu päätökseen. HKL tarjoaa kahvit matkustajille metroasemalla 7. kesäkuuta.

Lue lisää täältä.

Helsingin uimarantoja on siistitty kesäkuntoon

Ranta

Helsingin uimarannat alkavat olla valmiita kesäkauteen: roskat ja kaislat on siistitty, bajamajat ovat ilmestyneet niille rannoille, joissa ei ole pysyviä wc-tiloja, ja rantasuihkut ovat jälleen toiminnassa. 

Lue lisää uimarannoista täältä.

Tiivis tietopaketti luonnehtii Helsingin alueita

Toukokuun lopussa ilmestynyt Helsinki alueittain 2015 -julkaisu luonnehtii moni-ilmeisen kaupungin alueita. Julkaisussa kerrotaan alueiden maankäytöstä ja palveluista sekä verrataan alueita toisiinsa. Tilastot ja kaaviot kertovat muun muassa alueiden väestöstä, asumisesta ja työpaikoista.

Julkaisu on tarkoitettu kaikille alueista kiinnostuneille ja siihen voi tutustua täällä. Lisätietoa Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Kotiseutupostissa tuoretta tietoa kotiseutu- ja kulttuuriperintötyöstä

UusiKotiseutu

Kotiseutu ja siihen liittyvä nimistö ovat monelle rakkaita. Siksi voi kismittää, jos ulkopaikkakuntalainen taivuttaa paikannimen väärin. Tuoreessa Kotiseutuposti-lehdessä (2/2016) käydään läpi yleisimpiä virheitä ja muistutetaan mieliin, miten taivutussäännöt ja poikkeukset menivätkään. Lisäksi tutustutaan muun muassa kotiseutuihin Pohjanmaalla ja Stadissa sekä kerrotaan kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön ajankohtaiset kuulumiset.

Suomen Kotiseutuliiton julkaisemaa lehteä voi lukea ilmaiseksi netissä osoitteessa www.kotiseutuposti.fi.

Historiallisiin puistosuunnitelmiin voi nyt tutustua verkossa

Puistosuunnitelma Hesperianpuisto 2

Haluatko tietää, mitä lähipuistoosi on istutettu? Rakennusviraston historialliset puistosuunnitelmat on nyt avattu tutustuttaviksi kaupunginarkiston Sinetti-arkistotietojärjestelmään. Kaupunginarkisto on digitoinut yli 1 100 helsinkiläistä puistosuunnitelmaa 1900-luvun alusta 1950-luvulle. Puistosuunnitelmat ovat sivustolla vapaasti katsottavina ja ladattavina. 

Ehdotus toimialarakenteesta päättäjien käsittelyyn

kaupungintaloKaupunginhallituksen johtamisen jaosto ryhtyi maanantaina 16.5.2016 käsittelemään ehdotusta, jossa täsmennetään kaupungin neljän toimialan rakennetta ja niihin kuuluvia palvelukokonaisuuksia. Pakettiin kuuluu ehdotus kaupungin hallintosäännöksi, jossa uusi johtamisjärjestelmä määritellään. Kaupunginvaltuuston maaliskuussa tekemän periaatepäätöksen mukaan Helsinki siirtyy pormestarimalliin ja virastot ja liikelaitokset yhdistetään neljään toimialaan.

Nykyisten virastojen ja liikelaitosten hallinto- ja tukipalvelut keskitetään toimialojen alaisuuteen. Johtamisen jaoston käsittelyn jälkeen ehdotus etenee kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon, jonka on määrä päättää asiasta 22. kesäkuuta.

Helsingin kaupungin uutinen aiheesta 

Kuva Mika Lappalainen (lähde)

 

 

Yksin kaupungissa -kirja kertoo yksinasuvista

Yksin

Helsingissä on 153 000 yksinasuvaa ihmistä. Keitä he ovat, miten he kokevat tilanteensa, miten ja missä he asuvat ja mitä he kaipaavat? Helsingin kaupungin tietokeskuksen tuore julkaisu Yksin kaupungissa etsii vastauksia muun muassa näihin kysymyksiin. Asiantuntija-artikkeleista koostuva kirja on osa tietokeskuksen laajempaa projektia, jossa selvitetään yksinasuvien asemaa. Kirja on luettavissa projektin verkkosivulla, jossa voi myös tutustua muuhun aineistoon ja vaikkapa jakaa kokemuksia yksin asumisesta. 

Lue lisää kirjasta

Yksin kaupungissa -verkkosivusto


Yksin kaupungissa, julkaistu 25.4.2016 (Helsingin kaupungin tietokeskus, toim. Jenni Väliniemi-Laurson, Pekka Borg, Vesa Keskinen)

Tutustu HSL-liikennöintisuunnitelmaan 2016-2017

Tutustu liikennöintisuunnitelmaan 2016-2017

Liikennöintisuunnitelmaa voi kommentoida 10.1.2016 asti. Vuosittain laadittava HSL-alueen liikennöintisuunnitelma kattaa bussi-, juna-, raitio-, metro- ja lauttaliikenteen. Suunnitelmassa esitellään seuraavan vuoden aikana tehtävät liikennöintimuutokset ja niiden vaikutukset liikennöintikustannuksiin.

Tutustu suunnitelmaan

Liikennöintisuunnitelmassa 2016-2017 esitetyt muutokset tulevat voimaan joko kesäliikenteen alkaessa  tai syysliikenteeseen siirryttäessä .
Liikennöintissuunnitelma 2016-2017

Vuoden 2016 merkittävin muutos on Länsimetron liikenteen käynnistyminen elokuussa. Espoon bussilinjasto uudistuu syysliikenteeseen siirryttäessä elokuussa. Muutoksia tulee sekä reitteihin että linjanumeroihin. Länsimetron liityntälinjastosta on valmistunut erillinen suunnitelma.

Kommentoi suunnitelmaa

Voit kommentoida liikennöintisuunnitelmaa tällä sivustolla aina tammikuun puoliväliin asti. Kommentointi edellyttää kirjautumista, mutta nimimerkin käyttö on sallittua. Kommentointiaika päättyy 10. tammikuuta 2016.

Liikennöintisuunnitelman 2015–2016 ovat laatineet HSL:n linjasto- ja aikataulusuunnitteluryhmän joukkoliikennesuunnittelijat yhteistyössä kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöiden ja koulutoimen edustajien kanssa. Työhön ovat osallistuneet myös bussiliikennöitsijät, HKL:n raitioliikenneyksikkö, HKL:n metroliikenneyksikkö ja Suomenlinnan Liikenne Oy. Lopullinen aikataulusuunnittelu kesälle 2016 ja talvikaudelle 2016–2017 tehdään liikennöintisuunnitelman pohjalta.

 https://www.hsl.fi/uutiset/2015/tutustu-liikennointisuunnitelmaan-2016-2017-7731

Metroliikenne elokuu 2016 -

METROLIIKENNE  elokuu 2016 -

Länsimetron liikenteen alkaessa elokuussa 2016 metrossa siirrytään kahden vaunuparin juniin, jolloin vuoroväli tihennetään haaroilla ruuhka-aikana viiteen minuuttiin.

Arkisin ja lauantaisin päiväliikenteessä vuoroväli on 7,5 minuuttia ja muulloin 10 min.

Uudet junat ovat 90 metrin ja neljän vaunun mittaisia.

Metron liikennöintiajat säilyvät nykytyyppisinä eli liikenne alkaa arkisin ja lauantaisin noin klo 5.20 ja sunnuntaisin noin klo 6.20. Iltaisin liikenne päättyy noin klo 23.30.

Tutustu myös liikennöintisuunnitelmaan
http://kaupunginosat.net/vartiokyla/uutiset/2361-tutustu-hsl-liikennointisuunnitelmaan-2016-2017

metro